ویتامین ها

ویتامین ها را بشناسیم

تا حالا فکر کردی ویتامین ها چرا مفیدند و چه کمکی به بدن ما میکنند؟ اونها را میشه در چه موادی پیدا کرد و چطور باید مصرفشون کنیم تا کمبودشون را حس نکنیم؟
پس در شناختشون با ما همراه شو. اول از ویتامین های محلول در چربی شروع کنیم.

ادامه مطلب