درباره ما بیشتر بدانید:
ما هم یه روزی مثل خیلی از مامانها و باباهایی بودیم که مدتهاست نگران بیاشتهایی و کاهش وزن کوچولوشون هستن، مثل اون مامانی که با هزار امید و عشق غذاهای مختلف با تزیین های جورواجور درست میکنه و در نهایت با «نمیخورم » فرزندش مواجه میشه، یا مثل اون آقای پدری که با وجود اینهمه هزینه برای زندگی تو این روزای سخت، مبلغ زیادی رو هم باید برای مکملهای غذایی و ویتامینهای خارجی صرف کنن و در نهایت با نگرانی و غصهی خانم خونه مواجه میشن، تو همون روزهای سخت و شبهایی که تا صبح خوابمون نمیبرد از نگرانی، با یک مکمل غذایی متفاوت آشنا شدیم،
«سویق » شاید اولش تو دلمون گفتیم اینهمه مکمل و ویتامین خارجی اثر نکرد، حالا این سویق میخواد اثر کنه؟ همین محصولی که قیمتش خیلی کمتر بود، بعد دو یا سه بار مصرف حال و هوای خونه ما رو حسابی خوب کرد، تصمیم گرفتیم با یک آسیاب کوچیک، تو خونهی خودمون، این حال خوب رو به همه مامان و باباهای نگران هدیه بدیم، حال بد و انرژی های منفی رو از خونهتون دور کنیم و از هزینههای اضافی راحتتون کنیم تا تو کمترین زمان بتونید یک غذای کامل برای دلبندتون تهیه کنید،
آرزوی ما یه لبخند واقعی و از ته دله، برای همهی بچههای ایران و مامانها و باباها، رویای ما غذای طبیعی برای همهست…